IMVEST

Naše společnost Imvest se zabývá:

- inženýrskou činnost ve výstavbě
- demoliční práce
- stavební práce
- rekonstrukce
- přepis elektroměrů a plynoměrů
- geodetické zaměření
- zemní práce a kontejnerová doprava
- rozpočty staveb
- provádíme organizační poradenství ve stavebnictví
- Komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy
  (tzv. DOSS – hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
- Zajištění schvalovacích dokladů od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
- termosnímky budov